• Congres Verwarde personen

  Persoonlijke ondersteuning voor mensen met acute zorgnood

  27 juni 2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

Congres Verwarde personen

Persoonlijke ondersteuning voor mensen met acute zorgnood

27 juni 2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

 

Verwarde personen is een containerbegrip geworden. Schrappen we de term ‘verwarde personen’ en noemen we deze burgers ‘mensen met acute zorgnood’? De term ‘verwarde personen’ wakkert discussie aan en zou leiden tot stigmatisering van mensen met een ernstige psychische aandoening.

 

Bij het congres Verwarde personen op dinsdag 27 juni leer hoe je deze kwetsbare mensen in de praktijk betere persoonlijke ondersteuning biedt.

 

DEZE DAG

 • Krijg je inzicht in de leefwereld van kwetsbare mensen en hoe je hen beter kunt ondersteunen
 • Maak je kennis met goede, lokale praktijken en proef je van innovaties op dit werkgebied
 • Leer je met reflectie hoe je de Wet Verplichte GGZ op een goede manier zou kunnen gebruiken
 • Ontvang je een update over de actuele stand van zaken rondom het Schakelteam VWS
 • Leer je wat er wel/niet mag worden verwacht bij de gewenste samenwerking tussen partijen
 • Is er veel ruimte voor interactie
 • Ontvang je handvatten voor een meer persoonlijke aanpak

DIT CONGRES BIEDT JE EEN PLATFORM OM BETERE
PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING AAN MENSEN MET ACUTE ZORGNOOD TE BIEDEN
 
 

Achtergrond
Een flinke stijging in de politieregistraties van ‘overlast door verwarde of overspannen situaties’ heeft de afgelopen jaren geleid tot toegenomen aandacht voor verwarde mensen. De praktijk van ondersteuning aan deze mensen blijkt weerbarstig en landelijke bronnen en diverse verdiepingsstudies geven geen eenduidig beeld van ‘verwarde personen’.

 

Het door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde ’Aanjaagteam Verwarde personen’ kwam in het najaar van 2016 met een plan van aanpak. Ondertussen is opvolging gevonden in het ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, dat de ondersteuning van mensen met verward gedrag verder gaat verbeteren.

 

 

Inschrijven

Prijsinformatie

Reguliere prijs € 229,00
Abonneeprijs tijdschrift € 199,00
Schrijf nu in!
Prijzen zijn excl. btw

Kennispartner

Download flyer