• Privacy en ethiek in de jeugdhulp

  In goed vertrouwen samenwerken binnen het sociaal domein

  18 april 2017, ReeHorst Ede

Privacy en ethiek in de jeugdhulp

In goed vertrouwen samenwerken binnen het sociaal domein

18 april 2017, ReeHorst Ede

 

Op dinsdag 18 april organiseert Jeugd en Co in samenwerking met Zorg+Welzijn congressen een congres over privacy.
 
Ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, moeten erop kunnen vertrouwen dat hun privacy beschermd is. Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is, door de betrokkenheid van diverse organisaties, met ieder eigen belangen en privacyregels.
 
Kernwaarden
Toegang tot goede hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders of verzorgers is één van de kernwaarden in onze samenleving. Hierbij hoort ook het beschermen en respecteren van hun persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens.
 
Gevoel van vrijheid
Vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens zorgt er ook voor dat jeugdigen en hun ouders of verzorgers de vrijheid voelen om gebruik te maken van jeugdhulp en gezondheidszorg. Ook heeft het gevolgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening. (bron: Manifest in goed vertrouwen).
 

Kom naar het congres Privacy en ethiek in de jeugdhulp en leer:

 • Wat er binnen en buiten jouw organisatie gedeeld mag worden
 • Wat de aanscherping van de Meldcode voor de privacy van het kind of het gezin of hulpverlening betekent
 • Van missers en adviezen uit praktijkvoorbeelden en praktijkervaringen
 • Grensoverschrijdend te handelen, oftewel: wanneer moet je iets doen wat niet mag, maar wat wél in het beargumenteerd belang van het kind is
 • Hoe je omgaat met het dilemma tussen enerzijds het garanderen van de privacy van de ouders en anderzijds het belang van het kind ten aanzien van onderlinge communicatie tussen professionals
 • Praktische tips bij de uitvoering om slim om te gaan met gegevens zodat beide doelen, breed uitvragen en privacy beide worden behaald
 • Ethische vragen over privacy. Wanneer worden gegevens verwijderd uit dossiers. Dossiers van jeugdzorg, feiten en waarnemingen uit elkaar halen. 
   

In goed vertrouwen samenwerken binnen het sociaal domein!

Inschrijven

Prijsinformatie

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit evenement. Klik op de link hieronder voor een overzicht alle komende evenementen.

Evenementen

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door SKJ met 2,5 punt en het Registerplein met:

 • 1 registerpunt voor de vrije ruimte voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. 
 • 6 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing)

Accreditatie is aangevraagd bij:

 • NIP-K&J
 • NIP-OG

Partner:

Download Manifest