• De inzet van ervaringsdeskundigen

    Samen werken met de zorgprofessional

    14 juni 2017, ReeHorst Ede

De inzet van ervaringsdeskundigen

Samen werken met de zorgprofessional

14 juni 2017, ReeHorst Ede

 

Aanmelden? Klik hier!
         

Dagvoorzitter

         
     

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

         
         

Sprekers

         
     

Mohini Adwadhpersad heeft het jongerenplatform van BJZ Gelderland opgericht en daarna haar eigen stichting Be Positive voor veiligheid (o.a. seksueel misbruik, kindermishandeling en loverboycircuit). Ze zit nu in het laatste jaar van haar studie MWD met specialisatie GGZ-agoog en werkt als ambulant hulpverlener bij Intermetzo in Maarsbergen.

         
     

Quinta Ansem, voorzitter European Anti Poverty Network Nederland (EAPN NL).

         
      Eve Bardin, ervaringsdeskundige dak-/thuisloosheid en verslavingszorg, ervaringscoach Achterban werkt! Zij is ervaringsdeskundig op het vlak van dak-/thuisloosheid en verslavingszorg. Ze zet zich op diverse manieren in om meer en betere (mede)zeggenschap voor de mensen met cliëntervaring te realiseren.
         
      Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.
         
      Famke ten Brinke, projectleider Stichting Mens en Maatschappij.
         
     

Maurits Boote heeft op verschillende woongroepen gewerkt bij Lijn 5 en hierna als onderzoeker en trainer bij Kenniscentrum Movisie. Nu is hij naast ambulant hoopverlener bij Intermetzo Barneveld ook ambassadeur en trainer bij het platform voor ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp: ExpEx, Experienced Experts. 

         
      Hettie Dersjant, coach, LFB Landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. 
         
     

Annique Dirkx, ervaringsdeskundige i.o., werkzaam bij de NJR, netwerk van jongeren in Nederland, vertelt hoe ervaringsdeskundigheid haar herstel heeft geholpen.

Sinds februari is Annique werkzaam bij NJR (de nationale jeugdraad, in de Taskforce Hoofdzaken. Samen met 30 andere jongeren zet ze zich in om de jeugd GGZ te verbeteren. Dit doen ze door in gesprek te gaan met beleidsmakers en zorgverleners en door samen te werken met veel andere partijen in het werkveld. Daarnaast heeft Annique het afgelopen jaar de cursus Werken met eigen ervaring en Traject ontwikkeling ervaringsdeskundigheid afgerond. In augustus start ze de opleiding ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid’.

         
     

Erik Gerritsen, secretaris generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

         
     

Linde Harrijvan heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond met als specialisatie Jeugdzorg en staat geregistreerd in het SKJ register als Jeugdzorgwerker. Sinds 2014 is zij werkzaam bij de afdeling Gezinsontwikkeling van NOVO. Als ambulant gezinsbegeleidster komt zij bij (multiproblem) gezinnen thuis. Binnen de gezinnen richt zij zich voornamelijk op de opvoeding en het kind. Echter is dit aan het veranderen en blijkt er na intake steeds vaker dat er veel meer speelt in het gezin wat zij niet kan negeren. Binnen een dergelijke casus is het zaak oog te houden voor alle gezinsleden en een tunnelvisie te voorkomen. De samenwerking met een ervaringsdeskundige kan nieuwe inzichten opleveren en haar als hulpverlener aan het denken zetten.  

         
        Rene Holterman, vrijwilliger, cliënt en bestuurslid werkzaam bij de Passiflorahoeve in Harskamp. Op deze zorgboerderij worden mensen door hulp van ervaringsdeskundigen geholpen bij het verwerken van psychische trauma’s.
         
      Ellis Jongerius, LVB-ervaringsdeskundige en co-trainer.
         
      Heidi van der Laan, ervaringsdeskundige in armoede.
         
      Hedy van Loon is als kinder- en jeugdpsychiater 10 jaar geleden gestart met outreachende teams met ervaringsdeskundigen als gelijkwaardig teamlid.
         
      Anne Lucassen, adviseur Participatie en actief Burgerschap Movisie + ervaringsdeskundige.
         
     

Audrey Pennings, projectbegeleider van het FED-traject (ontwikkeld in samenwerking met Mediant, Tactus en Saxion), Stichting Informele Zorg Twente.

         
       

Henriëtte del Prado, ervaringsdeskundige en trainer in de aanpak van eenzaamheid.

         
      Gert Rebergen, eigenaar Rebergen Consult-Izare en schrijver van ‘Sprokkels; Hoe het ervaringsspreken vaart’. Hij werkt meer dan 40 jaar op alle niveaus in zorg en welzijn; de laatste 15 jaar als sociaal entrepreneur.

Zijn werkpijlers zijn langdurige ervaringsdeskundigheid, inhoudelijk deskundigheid en bedrijfskundige kennis op postacademiaal niveau.

Lid Adviesraad Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde; lid Het Groene Brein; docent VvAA Business School. Auteur van 14 boeken en ongeveer 90 artikelen. Relevant voor deze workshop is het boekje: ‘Sprokkels; hoe het ervaringsspreken vaart’ (Brave New Books, jan. 2017).

         
      Gert Schout, projectleider Eigen Kracht BOPZ.
         
     

Gerda Snip heeft o.a. gewerkt in de psychiatrie, blijf van mijn lijf meidenwegloophuis en cluster 4 behandelsetting. Momenteel is ze integraal leidinggevende voor NP(T), de GGZ polikliniek en gezinsFACT bij Intermetzo.

         
     

Erik Smid is trainer, coach en eigenaar van Crossdynamic Professional Empowerment en medewerker Cosis-Novo van de afdeling Gezinsondersteuning.

Hij is zoon van verstandelijk beperkte ouders en hulpverlener. Hij geeft vanuit zijn trainingsbureau ondersteuning aan hulpverleners die opvoedingsondersteuning bieden aan ouders met een verstandelijke beperking. Dit betekent dat hij onder meer werkzaam is als intervisor binnen Cosis-Novo. Hij ondersteunt de afdeling gezinsondersteuning bij het  hanteren van multiproblematiek- LVB-ouderschap en opvoedingsvraagstukken, waarbij hij als missie heeft om de Social Professional in aan hand van zijn ervaringsdeskundigheid te versterken.

         
      Ivy Veira, ‎procesbegeleider at Markieza - academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid.
         
        Nanda Verbaan, ervaringsdeskundige.
         
      Toon Walravens, ervaringsdeskundig adviseur binnen de forensische zorg, lid van het Schakelteam verwarde personen cliëntperspectief.
         
     

Alie Weerman is, naast docente bij de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan Hogeschool Windesheim, een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid. Ze promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit Amsterdam met haar onderzoek naar ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Haar promotie ziet ze  – naast de voltooiing van een levenswerk – als een legitimering van ervaringsdeskundigheid als belangrijke extra kennisbron in het sociaal werk en de sociale opleidingen. 

         
      Gerda Wessels, consulent mantelzorg, Stichting Informele Zorg Twente. 

 

Inschrijven

Prijsinformatie

Reguliere prijs € 279,00
Prijs ervaringsdesk. € 179,00
Duo prijs € 400,00
Schrijf nu in!
Prijzen zijn excl. btw

Kennispartner

Download flyer

Mediapartners