• De inzet van ervaringsdeskundigen

  Samen werken met de zorgprofessional

  14 juni 2017, ReeHorst Ede

De inzet van ervaringsdeskundigen

Samen werken met de zorgprofessional

14 juni 2017, ReeHorst Ede

 
 

08.45uur

         

Ontvangst met koffie en thee

     
09.15uur  

Opening door de dagvoorzitter

 

Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

     
09.30uur  

Interview met een ervaringsdeskundige

Een persoonlijk (succes)verhaal van een ervaringsdeskundige, van herstelondersteuning naar adviseur. Hoe is hij ervaringsdeskundige geworden? Hoe heeft dit zijn leven verrijkt? Wat is de toegevoegde waarde en wat is zijn visie op de inzet van ervaringsdeskundigheid, nu en in de toekomst? 

 

Toon Walravens, ervaringsdeskundig adviseur binnen de forensische zorg, lid van het Schakelteam verwarde personen cliëntperspectief.

     
09.50uur  

Hoe VWS leert door te luisteren naar de praktijk

Het Ministerie van VWS zet steeds structureler in op het leren door te luisteren naar de praktijk. VWS hecht dan ook veel waarde aan de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hoe zoekt het ministerie de verbinding met deskundigen die vanuit hun persoonlijke ervaringen een waardevol perspectief bieden op de zorg?

 

Erik Gerritsen, secretaris generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

     
10.20uur   Pauze
     
10.50uur  

Erkenning van Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid en professionaliteit zijn jarenlang gescheiden van elkaar geweest. Alie Weerman zet zich al jaren in om de deze scheiding te beslechten en is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid in reguliere opleidingen voor zorg- en welzijn. Ervaringskennis ziet zij als een andere soort kennis dan wetenschappelijke kennis, namelijk levens-kennis. Welke stappen zijn er al gemaakt in ervaringskennis te erkennen als volwaardige kennisbron en waar valt nog winst te behalen? En hoe kunnen ervaringsdeskundigen deze levenskennis op een professionele manier inzetten bij de begeleiding van cliënten? 

 

Alie Weerman, docent Windesheim, vorig jaar gepromoveerd op het werk en de positie van de ervaringsdeskundige.

     
11.25uur  

Lessen uit de GGZ 

Ervaringsdeskundigen worden op allerlei manieren ingezet. Niet alleen in uiteenlopende sectoren, ook wat betreft de rol die zij spelen naast professionals. In deze lezing wordt ingegaan op welke lessen andere domeinen kunnen leren van de ontwikkelingen rondom inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ. Waar kunnen zij de GGZ volgen, en waar wellicht juist niet? Welke overeenkomsten zijn er in het werken met ervaringsdeskundigen? Wanneer kun je je ervaring inzetten voor anderen? Tegen welke stigma’s kunnen ervaringsdeskundigen van diverse levensproblematiek oplopen? Hoe kan het delen van de eigen ervaring empowerend werken en het positieve zelfbeeld en eigenwaarde versterken?

Wilma is een van de boegbeelden van de beweging vanuit ervaringsdeskundigheid talenten en krachten van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen ten behoeve van herstel en empowerment.

 

Wilma Boevink, ervaringsdeskundige, wetenschapper bij het Trimbos-instituut bij het programma Re-integratie, werkte als bijzonder lector Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) bij de Hanzehogeschool Groningen.

     
12.00uur  

Ervaringsdeskundigen aan het woord 

Met onder andere:

 

Annique Dirkx, ervaringsdeskundige i.o., werkzaam bij de NJR, netwerk van jongeren in Nederland.
Zij vertelt hoe ervaringsdeskundigheid haar herstel heeft geholpen.

 

 

Rene Holterman, vrijwilliger, cliënt en bestuurslid werkzaam bij de Passiflorahoeve in Harskamp. Op deze zorgboerderij worden mensen door hulp van ervaringsdeskundigen geholpen bij het verwerken van psychische trauma’s.

 

Spreekster namens Stichting Zijweg; steunt vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld en/of stalking en behartigt hun belangen en die van hun eventuele kinderen. Zijweg geeft ze een stem in beleid en politiek. Zij doet dit uitsluitend met vrijwilligers die zelf ook ervaringen hebben met partnergeweld.

     
12.30uur   Lunch
   

 

13.30uur  

Sessieronde 1: Verdieping inzet ervaringsdeskundigen op diverse thema’s

Ervaringsdeskundigen en professionals  over valkuilen, uitdagingen, successen en beleidsmatige toepassing. Vanuit verschillende onderwerpen, zoals het sociaal domein, armoede, (licht) verstandelijke beperking, GGZ en eenzaamheid.

 

 1. Samenwerking ervaringsdeskundige en hulpverlener
 2. Stop de manipulatie van ervaringskennis!

 3. Gelijkwaardig samenwerken in een jeugdteam
 4. Ervaringsdeskundige versus professional? Af van hokjesdenken!
 5. De innovatieve kracht van ervaringsdeskundigheid in het lokaal sociaal domein
     
14.20uur   Overloop sessies
     
14.30uur  

Sessieronde 2 (herhaling ronde 1)
Ervaringsdeskundigen en professionals  over valkuilen, uitdagingen, successen en beleidsmatige toepassing. Vanuit verschillende onderwerpen, zoals het sociaal domein, armoede, (licht) verstandelijke beperking, GGZ en eenzaamheid.

 

 1. De ervaringsdeskundige als bruggenbouwer
 2. Ervaringen met eenzaamheid en de professionele aanpak daarvan!
 3. De verschillende petten en rollen van de ervaringsdeskundige mantelzorger
 4. Samen STERK door ervaring!
 5. Effectief benutten van ervaringskennis bij gemeentelijk beleid
     
15.20uur   Pauze
     
15.45uur  

Het taboe van kwetsbaarheid en eigen ervaring

De visie op in hoeverre een zorgprofessional zijn eigen ervaring mag inzetten verandert. Niemand is vrij van ervaringen en kwetsbaarheden, ook professionals niet. In hoeverre mag de professional zijn of haar eigen ervaring inzetten? Hoe kunnen professionele hulpverleners beter reflecteren over hun eigen ervaringen? Het besef dat niemand vrij is van kwetsbaarheden versterkt de samenwerking tussen professional en ervaringsdeskundige.

 

Gert Schout, projectleider Eigen Kracht BOPZ.

     
16.15uur   Laatste vragen en terugblik op de dag
   

 

16.30uur   Einde en netwerkborrel
     


NB: Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Inschrijven

Prijsinformatie

Reguliere prijs € 279,00
Prijs ervaringsdesk. € 179,00
Duo prijs € 400,00
Schrijf nu in!
Prijzen zijn excl. btw

Kennispartner

Download flyer

Mediapartners